Den information som lämnas ersätter inte medicinsk rådgivning eller rådgivning som lämnas av läkare. Önskar du eller känner behov av medicinsk rådgivning ska du ta kontakt med din läkare eller vårdcentral.

Behandling av personuppgifter

Av- och ombokningsregler

Vid avbokning senare än 8h före avtalad tid annars debiteras hela kostnaden.

Marknadsföring så som att kopiera och sprida det material du får tillgång till förbjudet.

Fakturering

Betalning sker i förskott.

Jag använder mig av FortKnox som faktureringsmetod. Priserna är inklusive moms, 25%.